English

Cwynion am dorri rheolau data ar gynnydd ar ôl y GDPR

10/10/18 00:00:00

Mae cwynion am dorri rheolau data wedi mwy na dyblu ers i’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ddod i rym ym mis Mai.

Rhwng 25 Mai a 3 Gorffennaf 2018, cafwyd 6,281 o gwynion o gymharu â dim ond 2,417 o gwynion yn ystod yr un cyfnod yn 2017.

Atgoffir busnesau bod posib rhoi dirwyon o hyd at £16.5 miliwn o dan y rheoliadau newydd am dorri rheolau data. Mwy o wybodaeth yma: https://bit.ly/2PvTJdC

undefined