English

Cydnabod Adeilad Jennings gyda Gwobr Arall

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae Adeilad Jennings ym Mhorthcawl, adeilad hynod eiconig, wedi cael ei gydnabod gan wobr arall.

Mae Sefydliad Brenhinol y Syrfëwyr Siartredig wedi canmol y ffordd y mae’r strwythur rhestredig Gradd II yn cael ei ddefnyddio gan y cyhoedd unwaith eto drwy gyflwyno gwobr adfywio iddo.

Gydag adnewyddu cyffredinol ar droed yng nghiosg yr harbwr, prydles Salt Lake yn ôl yn nwylo’r cyngor a chanolfan chwaraeon dŵr newydd yn cael ei datblygu yn Rest Bay, mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn yn natblygiad Porthcawl.

www.bridgend.gov.uk