English

Cydraddoldeb a hawliau dynol i fusnesau

30/07/18 00:00:00

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi cyfres o ganllawiau i helpu cyflogwyr y sector preifat i ddod yn fwy ymwybodol o faterion cydraddoldeb a hawliau dynol. Mae’r canllawiau’n cynnwys iechyd meddwl, creu gweithle cyfeillgar i ffydd i Fwslimiaid, a thrais yn erbyn merched a cham-drin domestig.

undefined