English

Cyfle Heathrow i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae Tŷ’r Cyffredin wedi pleidleisio o blaid adeiladu’r trydydd llwybr glanio yn Heathrow, gan baratoi’r ffordd i Gyngor Bwrdeistref SirolPen-y-bont ar Ogwr wthio ei gais ymlaen i fod yn un o Ganolfannau Ehangu Logisteg Heathrow.

Bydd y pedair canolfan yn chwarae rhan greiddiol yn yr ehangu yn Heathrow drwy roi cydrannau at ei gilydd ymlaen llaw ar gyfer y datblygiad, a byddai cais llwyddiannus yn dod â chyfleoedd busnes arwyddocaol ledled y fwrdeistref sirol.                  

Yr wythnos ddiwethaf, croesawyd swyddogion o Heathrow gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, Ford Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel rhan o broses asesu’r safleoedd sy’n ymgiprys i fod yn ganolfan.

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Hywel Williams: “Mae ehangu Heathrow yn gyfle mawr ac, ochr yn ochr â’n partneriaid, rydyn ni wedi cyflwyno achos cadarn dros sefydlu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel un o’r Canolfannau Ehangu Logisteg.

“Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i wneud busnes ac rydyn ni’n siŵr bod y swyddogion o Heathrow wedi deall pa mor fanteisiol fyddai lleoli canolfan yma.”