English

Cyfle i Ben-y-bont ar Ogwr yn sgil prosiect ehangu Heathrow

20/12/17 00:00:00

undefined

Mae cyfle i Ben-y-bont ar Ogwr (Brocastle) fod yn un o’r pedwar Hwb Logisteg ar gyfer prosiect ehangu Heathrow, gan elwa’n uniongyrchol o swyddi a thwf yng Nghymru.                      

Ochr yn ochr â 64 o safleoedd eraill posib, nod Pen-y-bont ar Ogwr yw sicrhau’r ganolfan oddi ar y safle ar gyfer adeiladu a datblygu cyfleoedd gwaith, gan gynorthwyo gydag ehangu un o feysydd awyr enwocaf y DU.        

Wedi’u lleoli ledled y wlad, bydd pob Hwb Logisteg yn cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu’r drydedd llain lanio. Ar ôl ei chwblhau, bydd y pedwar lleoliad terfynol a ddewisir yn adeiladu cydrannau’r maes awyr i’w ehangu cyn eu cludo mewn llwythi i Heathrow, gan chwarae rhan allweddol mewn cefnogi’r gwaith o ehangu Heathrow yn effeithlon.

Mae’r cyhoeddiadau am yr Hwb Logisteg a’r Uwchgynadleddau Busnes yn dangos ymrwymiad Heathrow i sicrhau bod yr ehangu ar gyfer y DU gyfan, gan drawsnewid y ffordd y mae seilwaith mawr yn cael ei adeiladu a chreu gwaddol o adeiladu perfformiad uchel ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.    

Hefyd bydd cysylltiad uniongyrchol rhwng pob Hwb Logisteg ac amcanion cynaliadwyedd Heathrow, gan leihau allyriadau drwy gludo cydrannau wedi’u hadeiladu ymlaen llaw i safleoedd mewn llai o lorïau. Bydd y dull hwn o weithredu o gymorth gydag ehangu Heathrow yn gyflymach ac yn fwy darbodus. Bydd hefyd yn lleihau’r effaith ar y cymunedau lleol.      

Helpwch Ben-y-bont ar Ogwr i fod yn un o’r pedwar Hwb Logisteg drwy ddangos eich cefnogaeth ar twitter a thagio Pen-y-bont ar Ogwr fel @yourHeathrow

Am fwy o wybodaeth ac i edrych ar y 64 o safleoedd eraill posib, edrychwch ar ddatganiad i’r wasg Heathrow: http://mediacentre.heathrow.com/pressrelease/details/81/Expansion-News-23/8950