English

Cyfle i ddarganfod sut gall eich busnes chi ennill contractau Heathrow

10/05/18 00:00:00

Gall busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr glywed mwy am y cyfleoedd posib sy’n gysylltiedig â’r estyniad arfaethedig ar Faes Awyr Heathrow drwy fynychu Uwchgynhadledd Fusnes Heathrow 2018, sy’n cael ei chynnal yng Nghaerdydd.

Bydd ehangu Heathrow yn creu cyfleoedd adeiladu, rheoli cyfleusterau, TGCh, logisteg, gweithgynhyrchu a ffabrigo, cyllid, peirianwyr ymgynghori a gweithgareddau swyddfa.

A gyda Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y ras i fod yn un o’r Canolfannau Logisteg a fydd yn cyfrannu at adeiladu trydedd llain lanio yn y maes awyr, mae busnesau lleol deinamig ac arloesol mewn sefyllfa dda i gystadlu am gontractau parhaus.      

Bydd yr uwchgynhadledd, sy’n cael ei chynnal ar 11 Gorffennaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd, yn gyfle i fusnesau gysylltu a masnachu wyneb yn wyneb â busnesau bach a chanolig eraill, cadwyn gyflenwi Heathrow ac, mewn partneriaeth â Busnes Cymru, edrych ar gyfleoedd allforio.                  

Trwy wahoddiad yn unig y gellir mynd i’r uwchgynhadledd. I gael gwybod mwy a gwneud cais i’ch busnes gael bod yn bresennol, ewch i wefan Busnes Cymru.