English

Cyfle i ddysgu sut gall marchnata digidol helpu eich busnes i ennill

10/05/18 00:00:00

Mae targedu cwsmeriaid ar-lein yn gynyddol bwysig i lwyddiant ym myd busnes, ond ydych chi’n manteisio i’r eithaf ar farchnata digidol?

Mae gan fusnesau lleol gyfle i ddod ar gwrs ‘ennill gyda marchnata digidol’ AM DDIM yn y Ganolfan Fenter, Tondu ddydd Mercher 30 Mai.

Yn cael ei gynnal gan sefydliad Cyflymu Cymru i Fusnesau, bydd y cwrs yn cynnwys y canlynol:

Mwy o wybodaeth am y cwrs ac archebu eich lle yma.