Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Cyfle i fwynhau hwyl yr wyl yn y cinio Nadolig

15/11/16 00:00:00

undefined

Byddwch yn barod am gyffro a llawenydd y tymor ewyllys da yng nghwmni’r comedïwr Sean Collins yng nghinio Nadolig Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eleni.

Bydd Sean, sy’n dod o Ganada ac yn un o ffefrynnau gwyliau a chlybiau comedi’r DU, yn rhoi gwledd Nadoligaidd o gomedi gyda’i straeon a’i sylwadau ar fywyd.

Mae gan Sean ffordd agos at rywun o gyflwyno ei gomedi, gyda’i straeon personol am fod yn dad, bywyd fel glanhawr a’i ddamweiniau sgïo dŵr. Mae’n ymlacio’n braf wrth edrych drwy sbectol sardonig ar gariad, bywyd yn y DU, a chael byrglar yn y tŷ, a oedd yn rhan o’i ymddangosiad ar Michael McIntryre’s Comedy Roadshow.

Mae’n bleser gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr groesawu Sean a busnesau lleol i ddathlu’r Nadolig gyda’i gilydd – wedi’r cwbl, mae’n dymor llawenydd a dathlu!

Hefyd gall busnesau lleol gysylltu i fanteisio ar y cyfleoedd nawdd cyffrous sydd ar gael yn y digwyddiad blynyddol poblogaidd yma!

Dyddiad: Dydd Gwener 16 Rhagfyr

Amser: 12 canol dydd ar gyfer 12.30pm - 3pm

Lleoliad: Gwesty Coed y Mwstwr Hotel, Llangrallo, Pen –y-bont ar Ogwr

Cost: £40 + TAW, byrddau o ddeg ar gael. Mae’n cynnwys derbyniad diodydd cyn y cinio a chinio tri chwrs gyda the a choffi.

I gadw eich lle, anfonwch e-bost i business@bridgend.gov.uk neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320.

www.bridgendbusinessforum.co.uk

undefined   undefined