English

Cyfleoedd gyda Kier Construction

14/09/16 00:00:00

undefined

Mae Kier Construction yn annog lleoliadau gwaith i alluogi unigolion i ennill profiad ar y safle a’u cefnogi wrth benderfynu ar yrfa ar gyfer y dyfodol.

Mae Kier yn recriwtio graddedigion ym meysydd Rheoli Adeiladu, Mesur Meintiau, Rheoli Prosiectau a Rheoli Dylunio.

Mae prosiectau diweddar Kier yn cynnwys:

• Canolfan Iâ Cymru

• Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

• Lido Pontypridd

• Coleg y Cymoedd

Os oes gennych ddiddordeb mewn lleoliad gwaith fel labro, gweinyddu, gosod briciau neu swyddogaethau crefft a rheoli eraill, cysylltwch â Carla Jones ar 07580879804 neu anfonwch e-bost at Carla.jones@kier.co.uk