English

Cyfleoedd gyrfaol gyda’r RAF ym Mhen-y-bont ar Ogwr

05/06/18 00:00:00

Bydd Tîm Cyflwyniadau’r RAF yn siarad mewn digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Sony, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener 22 Mehefin am 11am. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal gan Madeline Moon AC a’r nod yw hybu amrywiaeth eang o yrfaoedd yn yr RAF, gan gynnwys gyrfa’n hedfan, gweinyddol, logisteg, arlwyo, TG, gwybodaeth a rheoli traffig awyr. Mae’r digwyddiad am ddim a gallwch gadw lle drwy ffonio Linda Fray, 01656 750002, neu drwy anfon e-bost i frayl@parliment.uk