English

Cyfleoedd i fusnesau twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

26/02/19 00:00:00

Yn dilyn proses gaffael gystadleuol, mae A Marr & Associates wedi cael eu penodi am y chweched flwyddyn i ddarparu cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer cyrchfannau i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae A Marr & Associates wedi sefydlu perthnasau gweithio rhagorol gyda busnesau twristiaeth lleol dros y chwe blynedd diwethaf, gan eu galluogi i gynnal ymweliadau gan newyddiadurwyr. Blaenoriaeth allweddol yw estyn at ragor o fusnesau lleol, gan greu sylw a chynyddu traffig i’r gwefannau busnes unigol yn ogystal â'r cyrchfan yn gyffredinol.

Bydd A Marr & Associates yn cyflwyno gweithdy ar farchnata a'r cyfryngau cymdeithasol yn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar 21 Mawrth 2019 rhwng 12pm a 3pm yng Nghlwb Golff y Grove, Porthcawl. Bydd y sesiwn yn cynnwys astudiaethau achos lleol o fusnesau sydd wedi elwa o weithio gyda nhw a bydd yn darparu enghreifftiau ymarferol iawn o sut y gall cysylltiadau cyhoeddus helpu i greu sylw a chynyddu gwerthiannau.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Os nad ydych yn gallu mynd, ond byddech yn hoffi gwybod mwy am gyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus ym maes cyrchfannau ar gyfer eich busnes eich hun, cysylltwch ag Alice Brown, Swyddog Rheoli Cyrchfannau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar alice.brown@bridgend.gov.uk.

undefined