English

Cyflogwyr a myfyrwyr i elwa o’r Gyfnewidfa Addysg Busnes

05/11/18 00:00:00

Mae Gyrfa Cymru’n chwilio am gyflogwyr ac unigolion sy’n barod ac yn fodlon gweithio gydag ysgolion er mwyn helpu i ddatblygu rhaglenni cyffrous i wella’r cwricwlwm ar gyfer disgyblion, fel rhan o’r Gyfnewidfa Addysg Busnes. Bydd y gyfnewidfa hefyd yn gyfle i gyflogwyr wneud y canlynol:

Gall cyflogwyr gynnig profiad gwaith tymor byr neu hir, sesiynau blasu neu ymweliadau â’u heiddo, yn ogystal â mynychu Ffeiriau Gyrfaoedd, bod yn siaradwyr gwadd yn yr ysgol neu gefnogi mentrau fel ffug gyfweliadau. Hefyd gallai cyflogwyr gefnogi dyddiau Menter drwy weithredu fel ‘Draig’ a beirniadu prosiect grŵp yn yr ysgol.              

Yn yr un modd, gall cyflogwyr gyfrannu drwy helpu pobl ifanc i ddeall perthnasedd eu pynciau yn yr ysgol i’r gweithle a’u hannog i gyrraedd eu potensial.            

Os hoffech chi gael eich cynnwys yn y Gyfnewidfa Addysg Busnes, cysylltwch â Hannah Stephens, Cynghorydd Ymgysylltu â Busnes yn Gyrfa Cymru: Hannah.stephens@careerswales.com