English

Cyflogwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu i ddatblygu dulliau dysgu yn ystod wythnos yr Ŵyl Ddysgu 25-29 Mehefin 2018

07/06/18 00:00:00

Bydd cyflogwyr ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Gŵyl Ddysgu gyntaf erioed yr ardal.

Wedi’i chynllunio i hwyluso rhannu a datblygu dulliau dysgu newydd ac arloesol, bydd yr ŵyl yn cynnwys ysgolion lleol yn cynnal hyd at 200 o weithdai wrth i fwy na 300 o ddisgyblion, addysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr gymryd rhan mewn digwyddiad dysgu a symposiwm deuddydd. Yn rhoi sylw i ddatblygiadau modern fel technoleg realiti rhithiol a therapi Lego yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â thechnegau llythrennedd a rhifedd newydd, bydd yr ŵyl yn canolbwyntio ar sut i greu amgylcheddau dysgu positif fel bod plant yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd.

Bydd pob datblygiad yn cael ei rannu ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a thu hwnt.

Os ydych chi’n gyflogwr gyda Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac eisiau mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i susan.roberts2@bridgend.gov.uk