English

Cyflwyniad i ISO gan Business in Focus

26/10/17 00:00:00

undefined

Ydych chi’n cydymffurfio â’r safonau ISO newydd?

Dyddiad: Dydd Gwener 17 Tachwedd 2017

Amseroedd: 8am – 12noon

Lleoliad: Business in Focus, Unit 14/15 Bocam Park, Pencoed, Bridgend CF35 5LJ

Cost: £120

Ydych chi wedi cwblhau’r diweddariad o’ch system ISO9001:2008 a/neu ISO14001:2004 yn unol â gofynion newydd 2015?

Mae’r amser yn prinhau i chi ddiweddaru eich systemau ardystiedig ISO. Os na wneir hyn erbyn Medi 2018, bydd eich tystysgrif yn ddi-werth, ac os byddwch yn dymuno adennill yr achrediad, bydd angen i chi dalu cost achrediad newydd. Fe wnawn ni: