English

Cyflymu Cymru i Fusnesau: Digwyddiadau busnes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a Diogelu Data rhad ac am ddim

17/05/17 00:00:00

undefined

undefinedTeitl:
Technoleg ar gyfer twf busnes

Dyddiad:
24 Mai 2017

Amser:
10:00am - 12:30pm

Lleoliad:
Gwesty a Chlwb Hamdden Heronston, Bridgend, CF35 5AW

Cost:
Am ddim


Bydd y pynciau a fydd yn cael eu trafod yn y digwyddiad hwn yn cynnwys:

Y cyfan yn cael ei gyflwyno mewn ffordd di-jargon a hawdd ei ddeall.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn: www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales a gallwch gofrestru trwy ffonio: 03332 408329 neu trwy anfon neges e-bost at: superfast@businesswales.org.uk.   


undefinedTeitl: Rheoliadau diogelu data newydd - ydy eich busnes chi’n barod?

Dyddiad:
1) 1 Mehefin  2017 ac 2) 21 Mehefin 2017

Amser:
08:00am - 10:00am

Lleoliad:
1) Gwesty Parc Treftadaeth, Pontypridd, CF37 2NP  ac 2)
Holiday Inn Caerdydd, Cyffordd M4 32, Tongwynlais, CF15 7LH

Cost:
Am ddim

Trosolwg
Bydd y Rheoliadau Diogelu Data Ewropeaidd (GDPR) newydd a ddaw i rym ym mis Mai 2018 yn cynrychioli’r newid mwyaf sylweddol i reoliadau preifatrwydd data am 20 mlynedd. Gyda chosbau am beidio â chydymffurfio o hyd at 4% o gyfanswm refeniw neu €20m, mae'n hollbwysig bod busnesau'n deall beth sydd ar droed, yr effaith bosibl ar fusnesau, a pha gamau mae angen eu cymryd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi ymuno â dau o Glystyrau Seiber-ddiogelwch mwyaf y DU i esbonio beth yn union yw GDPR, a beth mae angen i berchnogion busnes, Awdurdodau Lleol, a chyrff a sefydliadau proffesiynol ei wneud i sicrhau nad ydynt yn cael eu dal.

Ar bwy mae GDPR yn effeithio?

Beth sy'n cael ei ystyried yn ddata personol?

GDPR - a yw'n berthnasol i mi?

Mae bron yn sicr mai “YDY” fydd yr ateb i’r cwestiwn hwn i’r rhan fwyaf o gwmnïau yn y DU (gan gynnwys cwmnïau bach!).

Ymunwch â Cyflymu Cymru i Fusnesau mewn digwyddiad brecwast arbennig i gael gwybod mwy am yr effaith bosibl a pha gamau mae angen eu cymryd cyn y dyddiad cau byd-eang i sicrhau eich bod yn cydymffurfio.

Y prif bwyntiau yr ymdrinnir â nhw yn y digwyddiad:

Agenda:

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn: www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales a gallwch gofrestru trwy ffonio: 03332 408329 neu trwy anfon neges e-bost at: superfast@businesswales.org.uk.