English

Cyllid deallusrwydd artiffisial a thechnolegau data ar gael

30/07/18 00:00:00

Mae UK Research and Innovation wedi lansio cronfa i gefnogi busnesau sy’n chwilio am ffyrdd o ddefnyddio deallusrwydd artiffisial (DA) a thechnolegau data i wella’r diwydiannau gwasanaethu. Mae’r gronfa’n werth cyfanswm o £12 miliwn a gwahoddir cwmnïau i wneud cais nawr. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw hanner dydd ar 15 Awst 2018.

undefined