English

Cyllid yr UE yn rhoi hwb i ddatblygu busnesau newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

03/09/18 00:00:00

Mae mwy na £2m o gyllid yr UE wedi cael ei fuddsoddi mewn gwella cyfleusterau a chreu eiddo newydd i fodloni’r galw cynyddol gan fusnesau bach a chanolig ym Men-y-bont ar Ogwr.

Bydd y cyllid yn cefnogi ailddatblygu’r Ganolfan Arloesi ym Mharc Gwyddoniaeth Pen-y-bont ar Ogwr ac adeiladu canolfan fenter newydd ar Stad Ddiwydiannol Village Farm.

Mae disgwyl i’r eiddo ddenu tua 35 o fusnesau a chreu mwy na 100 o swyddi.

Yn ychwanegol at y cyllid o £2.3m gan yr UE, mae’r datblygiad yn cael ei gefnogi gan £1.2m gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Darllen mwy.

undefined