English

Cymerwch anadl a meddwl am ysgyfaint iach ar gyfer bywydau iach

18/12/18 00:00:00

Mae gwahoddiad i berchnogion, rheolwyr a chyflogeion busnes Pen-y-bont ar Ogwr fynychu gweithdy iechyd, diogelwch a lles AM DDIM ddydd Mercher 23 Ionawr 2019.

Amser: 9am tan hanner dydd neu 1pm tan 4pm (dau sesiwn ar gael i'w harchebu)

Lleoliad: Canolfan Waterton, Stad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AF    

Pwy ddylai fynychu?

Perchnogion, rheolwyr a chyflogeion busnes yn y diwydiannau gwaith coed, ffabrigo metel ac atgyweirio cerbydau.

Unrhyw fusnes sy’n chwilio am atebion ynghylch sut i wella iechyd a lles anadlol gweithwyr.

Bydd rhaglen y gweithdy’n cynnwys tri sesiwn:        

Sut i archebu: Lawrlwythwch ffurflen archebu o www.bridgendbusinessforum.co.uk a'i hanfon ar e-bost i:business@bridgend.gov.uk (mae archebu’n hanfodol ac ar sail y cyntaf i’r felin)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

 

undefined