English

Cynigion arbennig newydd i aelodau’r fforwm!

13/04/17 00:00:00

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig budd arbennig newydd i’w aelodau – cyfle i hysbysebu eich cynhyrchion neu wasanaethau i’n holl aelodau.

Mae’r adran newydd, ‘Cynigion i gyd-aelodau’, ar wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, yn weithredol bellach. Caiff aelodau fanteisio ar ystod gyfan o gynigion arbennig a gostyngiadau ar gynhyrchion a gwasanaethau.

Neu os oes gennych gynnig arbennig i aelodau’r fforwm, rhowch wybod i ni a byddwn yn cyhoeddi’r cynnig ar eich rhan. Nid oes terfyn amser penodol ar y cynigion oni bai eich bod yn nodi hyn.

Mae cynigion ar gael i fusnesau ac unigolion, felly edrychwch ar beth y gallwch chi ei arbed

www.bridgendbusinessforum.co.uk/memberoffers

Os hoffech ychwanegu cynnig gan eich sefydliad i aelodau eraill, anfonwch e-bost i: business@bridgend.gov.uk neu ffoniwch Nicola Fedyszyn, Uwch Swyddog Marchnata ar 01656 815322.

Aelodau yn unig gaiff anfon neu elwa ar gynnig – cewch ragor o wybodaeth yma am y buddion aelodaeth.undefined

undefinedNid yw Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn hyrwyddo unrhyw gynhyrchion na gwasanaethau sydd ar y wefan.