English

Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS)

13/10/16 00:00:00

undefined

Cynllun buddsoddi pwrpasol yw TISS sy’n targedu busnesau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Mae’r gronfa yn cynnwys cymysgedd o arian ad-daladwy ac arian nad yw'n ad-daladwy, gan dargedu prosiectau buddsoddi cyfalaf fel uwchraddio gwesty neu atyniad i ymwelwyr. Gellir hefyd ei defnyddio i greu cynnyrch newydd o ansawdd uchel.

Mae taliadau’r gronfa yn amrywio o £25,000 i £500,000 (cymorth) ac mae creu swyddi, budd economaidd ac ansawdd yn feini prawf ac yn ystyriaethau allweddol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://bit.ly/2ceZNcs