English

Cynlluniau ar gyfer canolfannau menter newydd ar droed

31/01/19 00:00:00

undefined

Mae’r cynllun datblygu eiddo busnes mawr mwyaf erioed i gael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar droed.

Ymunodd Carwyn Jones AC â chynghorwyr a swyddogion Stad Ddiwydiannol Village Farm yn y Pîl yn ddiweddar i edrych ar y cynlluniau gwerth £5.5m ar gyfer Rhaglen y Ganolfan Fenter.  

Gan ddefnyddio cyllid o £2.3m gan yr UE a chyfraniadau gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd y rhaglen yn creu mwy na 2,600 o fetrau sgwâr o unedau busnes newydd, gan gynnwys blociau ar Stad Ddiwydiannol Village Farm yn y Pîl, yn addas ar gyfer diwydiant ysgafn.                        

Yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru, bydd cyfleusterau newydd yn cael eu creu yn Brocastle a bydd y Ganolfan Arloesi ym Mharc Gwyddoniaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei hadnewyddu i ddiwallu anghenion busnesau modern.

Bydd tua 58 o fusnesau a 150 o swyddi’n cael eu cefnogi gan y fenter, sy’n cael ei darparu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o gynllun i fodloni’r galw cynyddol am eiddo masnachol sy’n addas ar gyfer mentrau newydd neu lai.        

Mae cynlluniau’n cael eu datblygu ar hyn o bryd ar gyfer y canolfannau menter newydd ac mae disgwyl i waith adeiladu’r prosiect ddechrau eleni.