English

Cynnig am £50,000 mewn digwyddiad busnes unigryw

04/09/18 00:00:00

Mae cyfle i entrepreneuriaid sicrhau buddsoddiad ecwiti o £10,000 i £50,000 mewn digwyddiad unigryw ar gyfer Cymru.

Bydd y digwyddiad ‘Cynnig’ unigryw’n cael ei gynnal gan Inspire Wales a BeTheSpark ac yn rhoi deg munud i entrepreneuriaid gynnig eu busnes i banel o rai o brif arweinwyr busnes Cymru.

Yn ogystal â’r buddsoddiad posib, mae’r digwyddiad yn gyfle i gael cyngor ac arbenigedd gan rai o entrepreneuriaid mwyaf arloesol Cymru.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Mercher 17 Hydref ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Y dyddiad cau yw dydd Llun 10 Medi a gall y busnesau gael gwybod mwy ar wefan BeTheSpark.

 

undefined