English

Darganfod eich sgôr aeddfedrwydd digidol AM DDIM

03/09/18 00:00:00

Gall BBaCh ddarganfod eu sgôr aeddfedrwydd digidol drwy gymryd rhan mewn arolwg byr.

Mae’r Arolwg Aeddfedrwydd Digidol, sydd yn ei drydedd flwyddyn bellach, yn mesur y defnydd o dechnoleg yn BBaCh Cymru ac mae’n ceisio deall newid dros amser.      

Drwy lenwi’r arolwg, bydd BBaChyn helpu i greu darlun o’r economi ddigidol newydd yng Nghymru ac yn sail i waith Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid i gefnogi ei datblygiad.          

Bydd pob busnes sy’n llenwi’r arolwg yn derbyn Sgôr Aeddfedrwydd Digidol, sydd wedi’i feincnodi yn erbyn busnesau eraill yng Nghymru.Llenwi’r arolwg i dderbyn eich sgôr.

undefined