Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Datgelu enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016!

05/08/16 00:00:00

undefined

 

Bydd enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu datgelu yn fuan.

A’r digwyddiad bellach yn hawlio lle anrhydeddus yn nyddiadur pobl fusnes Pen-y-bont ar Ogwr, cynhelir y pedwerydd gwobrau busnes blynyddol yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener 23 Medi.

Caiff enillwyr pob categori ac enillydd cyffredinol y teitl nodedig ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2016’ eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo. Y darlledwr a gohebydd newyddion y BBC, Sian Lloyd, fydd yn llywyddu’r gwobrau eleni.

Croesewir gwesteion a fydd yn cynnwys AC Pen-y-bont ar Ogwr, Carwyn Jones, gan dderbyniad diodydd coctel wrth gyrraedd, wedi’i ddilyn gan ginio tri chwrs blasus wedi’i baratoi gan ben-cogydd y gwesty, sydd wedi ennill dwy wobr roséd.

Bydd y noswaith yn cynnwys perfformiad gan y tenor, Lee David Bowen sydd wedi chwarae rhan Piangi yng nghynhyrchiad y West End o ‘The Phantom of the Opera’. 

Noddir y gwobrau gan ROCKWOOL UK Ltd, Coleg Penybont, Cyfreithwyr Berry Smith, EEF, Cyllid Cymru, Cyfrifwyr Siartredig Graham Paul, Handelsbanken, kksolutions, Partneriaid Ariannol SME ac United Graphic Design.

Cost: £50.00 a TAW y pen. Mae byrddau o ddeg ar gael am £500.00 a TAW

I gadw eich lle yn y seremoni wobrwyo a’r cinio gala, e-bostiwch: business@bridgend.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope, Cydgysylltydd Digwyddiadau a Rhwydweithiau Busnes ar 01656 815320 neu e-bostiwch: mary.pope@bridgend.gov.uk

Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwobrau drwy ddilyn y fforwm ar Twitter @Bridgendforum  #BBFAwards, ein hoffi ar Facebook neu danysgrifio i’n sianel YouTube.

I gael gwybod mwy am y seremoni wobrwyo a’r busnesau sydd ar y rhestr fer, ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk

 

undefined   

undefined          undefined