English

Dathlu sêr disglair cymuned fusnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn seremoni wobrwyo

10/10/18 00:00:00

undefined

Dathlodd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr sêr disglair y gymuned fusnes leol yn ddiweddar, wrth i enwau enillwyr gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 gael eu datgelu mewn cinio gala a seremoni wobrwyo fawreddog a gynhaliwyd yng Ngwesty Coed-Y-Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr.

Roedd mwy na 220 o weithwyr busnes proffesiynol ac enwogion yn bresennol yn y seremoni wobrwyo, gan gynnwys Carwyn Jones,AC Pen-y-bont ar Ogwr a Noddwr Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a phawb yn awyddus i gael gwybod pwy fyddai’r enillwyr pwysig.

Arweinydd y noson oedd cyflwynydd a darlledwraig gyda’r BBC, Sian Lloyd, ac enillodd naw busnes lwcus wobrau mewn amrywiaeth o gategorïau, o ‘Fyfyriwr Busnes y Flwyddyn’ i ‘Wobr y Diwydiannau Creadigol’.

Dyma’r enillwyr ym mhob categori:

Gan gipio dwy wobr yn ystod y noson, Apollo Teaching Services Cyf. enillodd y wobr gyffredinol hefyd, sef ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2018’.

 

Ewch i’n gwefan ni am wybodaeth lawn am y gwobrau ac i weld y lluniau swyddogol ewch i dudalen Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar Facebook neu dilynwch @BridgendForum ar Twitter.

undefined