English

Dechrau sgwrs a gwneud gwahaniaeth gyda Sgwrs Gymunedol BITC Cymru

31/01/19 00:00:00

undefined

Mae Busnes yn y Gymuned (BITC) Cymru yn dod â busnesau a chymunedau at ei gilydd i drafod y problemau yn yr ardal – ac i feddwl am syniadau i geisio mynd i’r afael â’r rhain. Mae ganddynt ddiddordeb penodol mewn siarad â busnesau sy’n teimlo y gallant gynnig cefnogaeth drwy gyfrwng sgiliau, adnoddau neu bobl ar gyfer achos da.

Bydd BITC Cymru yn cynnal ‘Sgwrs Gymunedol’ yng Nghanolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Mercher 6 Mawrth, 10am – 1pm.

Mae’r digwyddiad yn gyfle rhwydweithio gwych ac yn croesawu cymysgedd o fusnesau, sefydliadau cymunedol a’r rhai sydd â diddordeb yn yr ardal. Bydd cinio’n cael ei ddarparu.

Sylwer bod y llefydd yn y digwyddiad yn gyfyngedig i un cynrychiolydd o bob sefydliad. Rhaid archebu ymlaen llaw ar-lein neu drwy ffonio 02920 780050.