English

Defnyddio Marchnata Fideo er mwyn Ysgogi Ymgysylltu â Chwsmeriaid

28/09/16 00:00:00

undefined

undefined

Efallai nad yw marchnata fideo yn flaenoriaeth i lawer o fusnesau bach a chanolig (SME) ond wrth i’r dull marchnata creadigol hwn gynyddu mewn hyblygrwydd a phoblogrwydd ymysg busnesau a defnyddwyr fel ei gilydd, dylai busnesau bach a chanolig ystyried y cyfleoedd y gall marchnata fideo eu cynnig i’r busnes.

Ydych chi'n barod i fynd yn weledol?

Dyma 4 awgrym i'ch helpu i ddechrau ar eich marchnata fideo eich hunain!

 1. Eglurwch eich hun
  Mae fideos ar-lein yn gyfle gwych i rannu cynnwys defnyddiol sy’n ymgysylltu o gwmpas eich cynnyrch neu wasanaeth megis sesiynau tiwtorial, fideos arddangos ac "esboniadol". Gellir cynhyrchu’r fideos hyn yn hawdd ac maen nhw’n eich galluogi i ddangos i ddefnyddwyr sut y gallent elwa o ddefnyddio'r cynnyrch neu'r gwasanaeth ac yn eich gosod fel arbenigwr yn y maes. Yn ôl Wyzowl, mae 93% o fusnesau sy'n defnyddio fideo yn credu ei fod wedi cynyddu dealltwriaeth y defnyddwyr o’u cynnyrch neu wasanaeth. Gall rhoi gwybodaeth a chyngor defnyddiol yn rhad ac am ddim annog defnyddwyr i ddychwelyd at y busnes fel canolbwynt ar gyfer cynnwys defnyddiol a chynyddu ymgysylltu â chwsmeriaid trwy gydol eu taith.
   
 2. Creu cynnwys grymus
  Mae fideo yn cynnig y cyfle i fod mor greadigol ag y mynnwch! Yn ogystal â chreu cynnwys defnyddiol, dylech feddwl am gysylltu â'ch cynulleidfa a hyrwyddo'r busnes drwy gyfleoedd eraill. Dyma rai syniadau gwych ar gyfer cynnwys : fideos Holi ac Ateb, adolygiadau cynnyrch, astudiaethau achos, "cwrdd â'r tîm", cip tu ôl i'r llenni, adrodd straeon a diweddariadau wythnosol. Cofiwch eich bod yn creu fideos i ymgysylltu cwsmeriaid posibl a phresennol, felly dylech ystyried beth fyddent yn hoffi ei weld a sut i roi eich 'stamp' eich hunain ar y cynnwys. Beth bynnag a wnewch, gwnewch yn siŵr fod ganddo bersonoliaeth ac yn rhoi rheswm i’r gwylwyr i wylio.
   
 3. Byddwch yn rhannwr cymdeithasol
  Gwnewch y gorau o'r cyfleoedd cymdeithasol gan rannu eich cynnwys fideo ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a rhoi cynnig ar fideos brodorol. Yn syml, mae fideos brodorol yn cyfeirio at fideos sydd wedi eu llwytho yn uniongyrchol neu sydd wedi’u creu ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn cael eu chwarae yn y ffrwd yn hytrach na thrwy ddolenni i fideos ar safleoedd eraill. Yn ôl socialbakers, roedd 75% o ymgysylltu â chynnwys prif frandiau ar Twitter  yn digwydd gyda'u fideos brodorol ac mae gan fideos brodorol a lwythwyd ar Facebook 10 gwaith y cyrhaeddiad o gymharu â rhannu dolenni ar YouTube. Defnyddiwch fideo brodorol i rannu pytiau o gynnwys diddorol a chlipiau o gynghorion cryno i ymgysylltu gwylwyr mewn ffordd fachog ac uniongyrchol, ond defnyddiwch eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o'r fideos hwy hynny sydd ar eich gwefan neu lwyfan fideo arall.
   
 4. Cofiwch gynnwys galwad i weithredu bob amser
  Er dylid rhoi blaenoriaeth i greu fideos sy’n cynnig cyngor a deunydd diddorol yn hytrach na bod yn rhy barod i hyrwyddo neu werthu, mae unrhyw gynnwys a rennir yn gyfle i ymgysylltu ymhellach felly cofiwch gynnwys dolen i’ch gwefan a galwad clir i weithredu. Os bydd eich fideos yn ennyn brwdfrydedd a chwilfrydedd eich gwylwyr, bydd yr alwad yn golygu y gallant ddod o hyd i fwy o gynnwys neu ddefnyddio eich busnes. Lle bo modd, rhowch rywfaint o frandio gweledol ar ddechrau a diwedd eich fideos, ychwanegwch ddolenni ac anogwch y gwylwyr i gymryd camau penodol megis tanysgrifio i gylchlythyr, lawrlwytho canllaw neu brynu cynnyrch / gwasanaeth.

I wybod mwy am sut all technoleg ddigidol helpu i dyfu eich busnes, ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau yn https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

undefined