English

Dewis Nigel Owens MBE i siarad yn y brecwast Dydd Gŵyl Dewi

25/01/17 00:00:00

 undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau lleol i ymuno â nhw i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 2017, mewn bore o adloniant o’r radd flaenaf, gan gynnwys gwestai arbennig, y dyfarnwr rygbi’r undeb byd enwog, Nigel Owens MBE, a brecwast traddodiadol Cymreig yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo.

Yn ogystal â chael cyfle i wrando ar hanesion difyr Nigel am ei brofiadau ym myd rygbi, o safbwynt personol a phroffesiynol, bydd cyfle hefyd i rwydweithio ag aelodau’r fforwm a sefydliadau busnes eraill, diddanu cleientiaid a chydweithwyr a dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn steil!

DyddiadDydd Mercher 1 Mawrth 2017

Lleoliad: Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr

Amser: 8am i ddechrau am 8.30 tan 10am

Ynglŷn â’r siaradwr:

Mae Nigel, a anwyd yn Sir Gaerfyrddin, wedi ennill enw rhagorol iddo’i hun am wneud penderfyniadau ar y cae chwarae. Mae parch mawr tuag ato am ddefnyddio’r rheolau yn deg ond yn hwyliog, sy’n galluogi’r gêm i lifo’n naturiol. Drwy ennyn parch y byd rygbi, mae cymeriad a gwybodaeth Nigel yn ei wneud yn amlwg ymhlith ei gymheiriaid.

Mae ei brofiad o ymdrin â chymeriadau anodd a sefyllfaoedd heriol ar y cae chwarae wedi’i baratoi yn dda i ymdrin â phrofiadau heriol yn ei fywyd personol, a bydd yn dweud rhywfaint am hynny wrth y gwesteion ar y diwrnod.

Oddi ar y cae chwarae mae Nigel i’w weld yn aml ar y teledu ac mae’n wyneb cyfarwydd ar raglenni Cymraeg Jonathan a Bwrw’r Bar ar S4C. Mae ei broffesiynoldeb, ei wladgarwch a’i angerdd ym mhob dim y mae’n ei wneud yn amlwg wrth iddo siarad o flaen cynulleidfa.

Cost: £20+TAWy person. I gadw bwrdd £200+TAW

Sut i gadw lle:
E-bost: business@bridgend.gov.uk (mae’n hanfodol cadw lle ymlaen llaw) neu ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth:
Cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320, neu drwy e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk

 

 undefined      undefined     undefined