English

Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi i cymorthrwyo CAF S.A.

21/12/17 00:00:00

undefined

Yn dilyn y cyhoeddiad cyffrous y bydd CAF S.A. yn adeiladu cyfleuster gweithgynhyrchu newydd yn y Parc Busnes Celtic, Llanwern, mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi digwyddiad pwrpasol Cwrdd a’r Prynwr ar gyfer CAF S.A. ar 30 Ionawr 2018 yn y Celtic Manor Resort Casnewydd.

Mae CAF S.A. yn gweithgynhyrchu trenau, a elwir fel cerbydau. Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar eu cyfleuster gweithgynhyrchu ac maent yn cynllunio i fod yn weithredol C4 2018.

CAF S.A. yn awyddus i fanteisio i'r eithaf ar cyflenwyr y DU o fewn eu cadwyn gyflenwi. Maent yn edrych i ddechrau ar gyfer y nwyddau canlynol;

Deunyddiau:

 

Systemau:

 

Mae hwn yn ddigwyddiad gwahoddiad yn unig. Os hoffech chi gael eu hystyried gan CAF S.A. i ddiwallu y prynwr yna llenwch y ffurflen sydd ynghlwm Mynegiant o Ddiddordeb a dychwelyd i Mike Gillard ar mgillard@industrywales.com heb fod yn hwyrach na Dydd Gwener 15 Rhagfyr.

busnescymru.llyw.cymru 03000 6 03000 @_busnescymru

Busnes Cymru - Yn cefnogi busnesau Cymru