English

Digwyddiadau i ddod gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

30/07/18 00:00:00

Mae’r fforwm yn cynnig rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau busnes cyffrous ac arloesol. Edrychwch ar ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n seminarau busnes diweddaraf yn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Rhwydweithio cyflym, cyfraith cyflogaeth, rheoli absenoldebau, seibr-ddiogelwch a chadernid personol. Mae’r digwyddiadau i gyd am ddim oni bai y nodir fel arall. Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. Mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau busnes

 

undefined