English

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i chi dynnu sylw at eich busnes

06/07/18 00:00:00

undefined

Y dyddiad cau i gyflwyno eich ceisiadau ar gyfer Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 yw 5pm ar y 13 Gorffennaf felly anfonwch eich ceisiadau nawr!

Mae Gwobrau blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn ddigwyddiad hollbwysig ar galendr busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Yn eu chweched flwyddyn bellach, mae’r Gwobrau wedi mynd o nerth i nerth ac mae 2018 yn addo bod yn fwy fyth. Yn dathlu hufen cymuned fusnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r Gwobrau’n ddigwyddiad hanfodol i unrhyw fusnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Enwebwch eich busnes yn unrhyw rai o’r categorïau hyn:

Bydd enillydd pob categori’n cael cyfle i ennill yr un mawr, sef ‘Gwobr Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr’.

Anfonwch eich ceisiadau nawr!