English

Diogelwch eich busnes rhag ymosodiadau seiber – y cyngor diweddaraf

19/05/17 00:00:00

undefined

Yn dilyn yr ymosodiad seiber ddydd Gwener, mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol i fusnesau:

I grynhoi, gall busnesau mawr gymryd tri cham syml i ddiogelu eu hunain:

  1. Sicrhewch fod patsys meddalwedd diogelwch eich sefydliad yn gyfredol
  2. Defnyddiwch wasanaethau meddalwedd gwrthfeirysau priodol
  3. Yn bwysicaf oll ar gyfer meddalwedd pridwerth, sicrhewch fod gennych gopi wrth gefn o’r data sy’n bwysig i chi, oherwydd ni all neb fynnu pridwerth oddi wrthych am ddata os yw’r data gennych mewn man arall. Gellir gweld y canllawiau yma.

Gall defnyddwyr cartref a busnesau bach gymryd y camau canlynol hefyd i ddiogelu eu hunain

  1. Gweithredwch Ddiweddariad Windows
  2. Gwnewch yn siŵr bod eich cynnyrch gwrthfeirysau yn gyfredol a chynhaliwch sgan – os nad oes gennych chi gynnyrch o’r fath, gosodwch un o’r fersiynau treialu am ddim gan gwmni sydd ag enw da
  3. undefinedOs nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, mae nawr yn amser da i feddwl am gadw copi wrth gefn o ddata pwysig – ni all neb fynnu pridwerth gennych os yw’r data gennych mewn man arall.

I gael rhagor o gyngor, ewch i wefan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol: www.ncsc.gov.uk.

Hefyd, os yw eich busnes wedi dioddef ymosodiad seiber, dylech roi gwybod i Action Fraud trwy ffonio 0300 123 20140 yn uniongyrchol, neu drwy ymweld â: www.actionfraud.police.uk