English

Diweddariad Cyfraith Gwaith

22/02/18 00:00:00

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd rheolwyr busnesau lleol i ddigwyddiad diweddaru gwybodaeth am gyfraith gwaith er mwyn i bobl ddeall effaith y diwygiadau deddfwriaethol diweddaraf.

Bydd y digwyddiad AM DDIM yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr o 8:30am (cychwyn am 9am) ac 11am ddydd Iau 22 Mawrth, yn cynnig diweddariad cyflawn ar gyfraith gwaith, mae’n ddefnyddiol tu hwnt i unrhyw un â chyfrifoldebau rheoli.

Aiff y sesiwn ddiweddaru i’r afael ag ystod eang o faterion gwaith ar thema gan roi dealltwriaeth well o ddeddfwriaeth ar gyflogaeth, ymwybyddiaeth o newidiadau i gyfraith gwaith sydd ar y gorwel ag eglurhad o gyfraith achosion newydd.

Caiff dirprwyon y cyfle hefyd i ofyn cwestiynau penodol i’r arbenigwyr am unrhyw faterion y mae arnynt angen help yn eu cylch.

Mae’n hanfodol cadw lle.I gadw lle, cysylltwch:business@bridgend.gov.uk, neu igael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320 neu mary.pope@bridgend.gov.uk.

 

Wales Quality Centre  Berry Smith  BBF