English

Diweddariad i gyfraith cyflogaeth 2017

09/03/17 00:00:00

undefined

Dyddiad: Dydd Iau 23 Mawrth 2017
Lleoliad: Canolfan Waterton, Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT
Amser: 8.30am i ddechrau am 9 tan 11am
Cost:  Am ddim i fod yn bresennol (yn cynnwys lluniaeth)
Siaradwr gwadd: Fabio Grech, Partner Gwasanaethau Trafodiadau a Busnes, Cyflogaeth ac AD, Berry Smith LLP     

A oes gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau allweddol mewn cyfraith cyflogaeth?

Mae’r seminar hon yn cynnig diweddariad cynhwysfawr ar gyfraith cyflogaeth ac mae’n hanfodol i bawb â chyfrifoldebau rheoli. Os ydych yn Gyfarwyddwr, yn Rheolwr, yn Ymarferydd AD, yn Oruchwyliwr neu’n Arweinydd Tîm sy’n ymwneud ag AD neu reoli pobl, hon yw’r seminar i chi!  

Bydd y diweddariad hwn yn ymdrin ag amrywiaeth eang o faterion amserol yn ymwneud â chyflogaeth megis deddfwriaeth cyflogaeth, newidiadau diweddar mewn cyfraith cyflogaeth, eglurhad ar gyfraith achosion newydd.

Sesiwn holi ac ateb – bydd y rhai sy’n bresennol yn y seminar hon yn cael cyfle i holi cwestiynau penodol i’r arbenigwyr. Bydd y digwyddiad yn cloi gyda sesiwn Holi ac Ateb, gan ddarparu cyfle i’r rhai sy’n bresennol gael cyngor cyflogaeth ar unrhyw faterion lle y maen nhw angen cymorth.

Trafodir yr agweddau cyffredinol ar y newidiadau allweddol o ran y pynciau canlynol:

Cadwch eich lle ymlaen llaw:

I gadw lle:

E-bost: business@bridgend.gov.uk (mae’n rhaid cadw lle)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu drwy e-bost i: mary.pope@bridgend.gov.uk

undefined  undefined undefined  undefined