Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Dyfarniad Cymru Wledig ‘UnLtd’

10/08/16 00:00:00

undefined

 

Mae ‘UnLtd’ yn cynnig cefnogaeth i bobl alluog, fentrus ar draws y DU sydd am wneud y byd yn lle gwell i fyw. Gelwir y bobl hyn yn “entrepreneuriaid cymdeithasol”.

Rydym yn cynnig arian a chyngor busnes, yn ogystal â’r cyfle i gwrdd â dysgu oddi wrth bobl eraill tebyg.

A oes gennych chi syniad fydd yn gwella bywyd yng nghefn gwlad Cymru?

Yn ystod 2016 rydym yn chwilio i gefnogi hyd at 10 unigolyn sy’n dymuno mynd i’r afael â’r materion canlynol yng Nghymru wledig:

 

Eich syniad

 

Allwn ni gynnig 

 

A ydych chi’n gymwys?

 

Byddwn yn cefnogi unigolion:

Nid yw syniadau a mentrau yn gymwys os:

Siaradwch â ni:

Os oes gennych syniad, fe’ch anogir i gysylltu â ni yn gyntaf am drafodaeth anffurfiol.

Cysyllter â Jane Ryall, Rheolwr Dyfarniad Cymru – 07487 784616, e-bost: JaneRyall@unltd.org.uk