English

Dyfarnu statws SafeContractor i gwmni symud peiriannau Trojan-Mek o dde Cymru

13/10/16 00:00:00

undefined

Mae cwmni Trojan-Mek Limited sy’n arbenigo mewn symud peiriannau a darparu peiriannau halio wedi derbyn achrediad gan SafeContractor am ei ymrwymiad i gyflawni rhagoriaeth mewn iechyd a diogelwch.

Ar ôl adleoli ei bencadlys er mwyn bod yn agos i’w ganolfan gweithredu cludiant yn Ystad Ddiwydiannol Village Farm, Y Pîl, mae’r cwmni wedi llwyddo i gael achrediad gan SafeContractor; cynllun achredu trydydd parti blaenllaw sy’n cydnabod safonau uchel iawn mewn rheoli iechyd a diogelwch ymhlith contractwyr y DU.

Mae Trojan-Mek, sy’n cyflogi 15 o aelodau staff, yn ymwneud yn bennaf â’r sector gweithgynhyrchu, gan ymgymryd â phrosiectau adleoli gweithfeydd a pheirianwaith ledled y DU ar gyfer cwsmeriaid ym meysydd cynhyrchu a pheirianneg gan gynnwys GE Aviation, Y Bathdy Brenhinol a TRW Automotive.

Cymhellwyd y cwmni i ymgeisio am yr achrediad SafeContractor oherwydd yr angen am safon unffurf ar draws y busnes.

Meddai Colin Watkins, Rheolwr Gyfarwyddwr, Trojan-Mek Limited,

“Rydym wedi cymryd nifer o gamau allweddol yn ystod y misoedd diwethaf i wella gweithrediadau ein busnes a’n gwasanaeth i gwsmeriaid.

Mae derbyn yr achrediad SafeContractor yn golygu ein bod mewn sefyllfa wych erbyn hyn i sicrhau mwy fyth o ffydd yn ein harferion Iechyd a Diogelwch, a hynny o leoliad mwy cadarn ein pencadlys newydd.”

Yn ddiweddar, Trojan-Mek oedd yn gwbl gyfrifol am gyflawni prosiect adleoli ar ran gwneuthurwr papur lapio mwyaf Ewrop, International Greetings (UK) Ltd, gan symud a gosod peiriannau argraffu manwl yn ffatri’r cwmni yn Ystad Ddiwydiannol Penallta, De Cymru.

Meddai Angelo Andriola, Rheolwr Peirianneg a Chyfleusterau, International Greetings (UK) Ltd,

“Llongyfarchiadau i Trojan-Mek am lwyddo i sicrhau eu statws SafeContractor. Mae hyn yn cadarnhau eu hymagwedd tuag at Iechyd a Diogelwch a arddangoswyd gan dîm y cwmni dros y blynyddoedd wrth weithio gyda ni ar nifer o brosiectau. Boed hwnnw’n waith symud peiriannau bach neu’r gwaith diweddar o adleoli’r ffatri, mae iechyd a diogelwch bob amser wedi bod yn flaenoriaeth yn eu methodoleg ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw yn y dyfodol.”