English

Dysgwch am gyfleoedd i gydweithio a allai fod ar y gorwel

22/02/18 00:00:00

Gwahoddir Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yng Nghymru i ddysgu sut y gallant ehangu eu gorwelion trwy fanteisio ar rwydweithiau Ewrop.

Bydd digwyddiad blynyddol am ddim Horizon 2020 yng Nghymru, ar ddydd Iau 15 Mawrth yng ngwesty’r Mercure yng Nghaerdydd, yn trafod sut y gall cydweithredu ag Ewrop a gweddill y byd helpu i yrru twf a pa mor gystadleuol yw Cymru yn rhyngwladol.

Y thema fydd ‘Meithrin partneriaethau a gyrru llwyddiant’; bydd y digwyddiad yn cynnwys bore o gyngor a gwybodaeth gan siaradwyr gwadd gan gynnwys Mark Drakeford AC, yr Ysgrifennydd Cyllid a’r Comisiwn Ewropeaidd.

Yna bydd cyfle i’r dirprwyon rwydweithio dros ginio cyn dewis mynd i gwpl o weithdai arbenigol ar gyllido arloesi mewn BBaChau a chyfleoedd i gydweithredu mewn rhwydwaith.

Gweld agenda lawn y digwyddiad a chadwch le yma.