English

Edrych ymlaen at Rownd Derfynol Gwobrau Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017

25/09/17 00:00:00

undefined

Mae popeth yn barod i groesawu’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2017!

Mae 19 o fusnesau wedi llwyddo i gyrraedd y rhestr fer ar draws wyth categori, a byddant yn gwneud eu gorau i fod ymhlith enillwyr 5ed Gwobrau Blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

Wedyn, bydd wyth busnes yn cystadlu am wobr mawr ei bri Busnes y Flwyddyn 2017 Pen-y-bont ar Ogwr, a ddewisir o blith yr enillwyr ym mhob categori.

Cynhelir y seremoni, a noddir gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr ac a gefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ddydd Gwener 29 Medi, yng ngwesty Coed-y-Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr, a fydd dan ei sang ar y noson . Llywydd y noson fydd y cyflwynydd teledu a newyddiadurwr y BBC, Sian Lloyd.

 

Mae’r busnesau a’r unigolion pwysig iawn sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cynnwys:

 

Myfyriwr Busnes y Flwyddyn, a noddir gan Rockwool Ltd:-

 

Busnes Newydd y Flwyddyn, a noddir gan ISA Training:-

 

Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn, a noddir gan Berry Smith, Cyfreithwyr:-

 

 

Busnes Gweithgynhyrchu’r Flwyddyn, a noddir gan EEF, sefydliad y gwneuthurwyr:-

 

 

Busnes Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn, a noddir gan Handelsbanken:-

 

 

Gwobr y Diwydiannau Creadigol, a noddir gan ION Leadership:-

 

 

Busnes Arloesol y Flwyddyn, a noddir gan Harris Bassett:-

 

 

Caiff enillydd Gwobr Entrepreneur y Flwyddyn, a noddir gan SME Finance Partners, ei gyhoeddi’n swyddogol yn y seremoni wobrwyo ym mis Medi.

 

Dywedodd Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae gwobrau’r fforwm yn dathlu'r goreuon yn y busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn gyfle i fusnesau newydd ac i fusnesau sydd wedi’u hen sefydlu ar draws amrywiaeth o sectorau, arddangos eu gwaith, eu gwasanaethau a’u cynhyrchion - sy’n cyfrannu at economi lewyrchus i Gymru.

 

“Mae’r Gwobrau hyn yn ddyddiad arwyddocaol iawn yn ein blwyddyn galendr gan ein bod ni’n credu ym mhwysigrwydd cydnabod llwyddiannau busnesau Pen-y-bont ar Ogwr. Ein blaenoriaeth fel fforwm yw parhau i gefnogi pob busnes i annog twf a llwyddiant yn y pen draw.

 

“Cawsom ymateb cryf unwaith eto i’r gwobrau eleni; roedd ansawdd y ceisiadau yn eithriadol o gyffrous gan nad oedd nifer fawr ohonynt wedi cystadlu o’r blaen. Rydym ni fel panel yn credu ein bod wedi dewis enillwyr haeddiannol, yn ogystal â’r rhai a ddaeth yn agos i’r brig, ac edrychwn ymlaen at ddathlu eu llwyddiannau ym mis Medi.”

 

Y noddwyr yw: Coleg Penybont; Rockwool; ISA Training; Berry Smith Cyfreithwyr; EEF, sefydliad y gwneuthurwyr; SME Finance Partners; Handelsbanken; ION Leadership; Harris Bassett; KK Solutions; Cyllid Cymru; ac United Graphic Design.

 

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwobrau drwy ddilyn y Fforwm ar Twitter @Bridgendforum#BBFAwards, neu ‘hoffi’ tudalen Facebook y Fforwm.

 

Pob lwc i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol!

 

undefined

 

 

undefined  undefined   undefined   undefinedundefined undefined  undefined   undefined undefinedundefined undefined