English

Ennill grant o £5,000 i fuddsoddi yn eich busnes

04/09/18 00:00:00

Gallai busnesau bach elwa o grant o £5,000 i fuddsoddi yn nhwf eu cwmni drwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth fisol am ddim menter y Grantiau Busnesau Bach.

Os ydych chi’n rhedeg busnes bach yn y DU sydd wedi cael ei sefydlu ac yn masnachu’n weithredol, rydych chi’n gymwys i gymryd rhan. Gall eich busnes fod yn unig fasnachwr, cwmni cyfyngedig neu sefydliad dielw.

Mwy o wybodaeth a chystadlu am gyfle i ennill £5,000.

undefined