English

Enwi Pen-y-bont ar Ogwr fel un o economïau lleol mwyaf ffyniannus Cymru

10/10/18 00:00:00

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei henwi fel un o economïau lleol mwyaf ffyniannus Cymru yn ôl ymchwil newydd a wnaed fel rhan o Fynegai Economïau Ffyniannus Grant Thornton.

Canfu’r mynegai fod Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain y ffordd y tu ôl i Sir Fynwy ac mai yma y gwelwyd y gwelliant mwyaf ers 2013, gan sgorio’n uchel mewn ffyniant, cadernid a chynaliadwyedd yn benodol.

Darllen mwy: https://bit.ly/2ztyCU7

undefined