English

Fedr eich busnes twristiaeth chi gael mynediad at £500k o gyllid?

03/09/18 00:00:00

Gallai busnesau micro i fach yng Nghymru gael mynediad at rhwng £25,000 a £500,000 i greu neu ddatblygu cynhyrchion twristiaeth o ansawdd uchel.

O brofiadau gweithgarwch arloesol a phrosiectau traftadaeth i westai moethus a llefydd difyr i aros ynddynt, nod y gronfa yw datblygu cynhyrchion twristiaeth cynaliadwy o ansawdd uchel sy’n creu swyddi ac yn ysgogi twf mewn marchnadoedd newydd a phresennol.

Mae posib i fusnesau yn sector twristiaeth Cymru sydd â llai na 50 o gyflogeion Cyfwerth ag Amser Llawn gael mynediad at y Gronfa Busnesau Micro a Bach. Mwy o wybodaeth am gymhwysedd eich busnes chi ar gyfer cyllid.

undefined