Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Ffair Recrwtio a Gwybodaeth Pen-y-Bont ar Ogwr

25/08/16 00:00:00

undefined   undefined   undefined

A yw eich busnes yn ystyried recriwtio ar hyn o bryd?

Bydd Canolfan Byd Gwaith mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal ein Ffair Recriwtio a Gwybodaeth yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont (Canolfan Hamdden yn gynt), ddydd Iau 15fed Medi 2016.

Agorir y digwyddiad i'r cyhoedd rhwng 10:00am a 1:00pm. Mewn blynyddoedd cynt mae'r digwyddiad hwn wedi bod yn hynod o lwyddiannus i denu nifer fawr o ymwelwyr. Byddem yn falch iawn pe gallech fod yn bresennol.

Anogir busnesau i gadw stondin yn y digwyddiad yn gynnar er mwyn eu cynnwys yn neunyddiau cyhoeddusrwydd y digwyddiad. Os hoffech fod yn bresennol ac rydych am archebu stondin, llenwch y stensil atodedig a'i dychwelyd drwy e-bost at bridgendmarketstreet.recruitment@dwp.gsi.gov.uk neu drwy'r post er sylw'r tîm EA yng Nghanolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr, Heol y Farchnad, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1LL.

Bydd angen trefnu hysbysebion gwasg a deunyddiau cyhoeddusrwydd ar gyfer y digwyddiad (bydd y manylion yn cynnwys cwmnïau fydd yn bresennol) felly, er mwyn i mi gynnwys enw eich cwmni, byddwn yn gwerthfawrogi cadarnhad cynnar eich cyfranogiad.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r uchod, cysylltwch â Claire Jones, Jobcentre Plus  on 07827 982 534 neu Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 682149 neu 682181 neu 682169.