English

Fforwm Allforio Cymru

20/01/17 00:00:00

undefined

 

 

Fforwm Allforio Cymru

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y cyfnod pan fydd wedi gadael yr UE, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal dau Fforwm Allforio.

Bydd y Fforymau hynny'n dod â chwmnïau o bob maint at ei gilydd o bob cwr o Gymru, a byddant yn gyfle ichi rannu'ch profiad o allforio; i drafod yr effaith y bydd gadael yr UE yn ei chael ar eich busnes ac i gael gwybod sut y gall Llywodraeth Cymru eich helpu i allforio.

Bydd pob Fforwm yn cael ei agor gan Mr Ken Skates AC, yr Ysgrifennydd dros yr Economi a'r Seilwaith yng Nghabinet Llywodraeth Cymru, a bydd yn cynnwys: 

Dyddiadau a Lleoliadau

25 Ionawr 2017, 09:30 - 13:30
Cyd-wasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De, Cardiff, CF15 7QQ

30 Ionawr 2017, 09:30 - 13:30
Canolfan Catrin Finch, Wrexham, LL11 2AW

Cost: Am ddim

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://bit.ly/2kaGELk