English

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yma i chi! (1)

18/12/18 00:00:00

Mae’r fforwm wedi bod yn weithredol ers bron i ddeng mlynedd gan gefnogi busnesau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr drwy ei rwydwaith busnes ffyniannus.                

Mae cyfle i bobl fusnes lleol gyfarfod cwsmeriaid a chyflenwyr newydd, dysgu sgiliau newydd, rhannu arferion gorau, a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am y ffactorau gwleidyddol, deddfwriaethol ac economaidd a allai effeithio ar eu busnesau. Hefyd, yn bwysig iawn, mae’r fforwm yn darparu cyfle i bobl fusnes leisio eu barn.                    

Mae’r aelodaeth AM DDIM ac yn cynnwys busnesau newydd a’r rhai sydd wedi’u sefydlu ers peth amser o amrywiaeth eang o sectorau busnes. Mae unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig, yn ogystal â chwmnïau rhyngwladol mawr, i gyd yn bresennol ymhlith yr aelodau.

O fis Ionawr 2013 i Hydref 2018, mae’r fforwm wedi croesawu 7,742 o gynadleddwyr drwy ei ddrysau, mae ganddo fwy na 900 o aelodau ac mae wedi cynnal 27 o ddigwyddiadau rhwydweithio, chwe seremoni wobrwyo lawn, chwe brecwast busnes ar Ddydd Gŵyl Dewi a 40 o seminarau.        

Os ydych chi eisiau datblygu eich busnes a gwella eich sgiliau mewn meysydd fel marchnata, cyfryngau cymdeithasol, codi cyllid a rheoli adnoddau dynol, neu os ydych chi eisiau cysylltu â busnesau lleol eraill mewn cymuned fusnes sy’n prysur ehangu, ymunwch â’r fforwm heddiw a lleisio eich barn.    

Ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk neu dilynwch ni ar Twitter @bridgendforum a Facebook.

undefinedundefined

undefined undefined