English

Gallai busnesau elwa o hyd at £2,500 i uwchraddio eu band eang busnes

18/12/18 00:00:00

Fel rhan o ymrwymiad y llywodraeth i Brydain ffibr llawn ym mis Mawrth 2018, mae’r Adran ar gyfer Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cyhoeddi Cynllun Taleb Band Eang Gigabit gwerth £67m.

Gall busnesau bach a’r cymunedau lleol o’u hamgylch ddefnyddio talebau Gigabit i gyfrannu at gost gosod cyswllt gigabeit. Bydd busnesau bach neu ganolig yn gallu elwa o hyd at £2,500 tuag at uwchraddio eu band eang busnes naill ai’n unigol neu fel rhan o brosiect grŵp.    

Am fwy o wybodaeth ac i ddarllen y telerau a’r amodau, ewch i wefan y Taleb Gigabit.

undefined