English

Gallai busnesau Pen-y-bont ar Ogwr elwa o gronfa technoleg newydd gwerth £20m

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae cronfa fuddsoddi newydd gwerth £20m wedi cael ei lansio i gefnogi’r sector technoleg sy’n ehangu yng Nghymru.

Bydd busnesau technoleg ledled Cymru’n gallu cael mynediad at £250,000 ym mhob rownd yng Nghronfa Technoleg Cymru, sydd wedi’i lansio gan Fanc Datblygu Cymru.                    

Mae disgwyl i’r gronfa newydd arwain y gwaith o greu swyddi gwerth uchel a chefnogi twf busnesau technoleg Cymru.        

Mwy o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru.