English

Gallai gostyngiad ar hyfforddiant wella sgiliau eich gweithlu

04/09/18 00:00:00

Gall busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddilyn cyrsiau hyfforddiant wedi’i achredu am bris is gyda hyd at 70 y cant o ostyngiad drwy raglen Uwchsgilio@Gwaith Llywodraeth Cymru.

Gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Uwchsgilio@Gwaith yn rhan o gynllun ledled Cymru sy’n ceisio gwella sgiliau a chynhyrchiant yn y gweithle.

Mae hyfforddiant ar gael o Lefel Mynediad 1 i Lefel 6 – ar draws y gweithlu. Mae wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion sefydliadau unigol ac yn cael ei gyflwyno ar amser ac mewn lle cyfleus i’r busnes.

Ewch i wefan Busnes Cymru neu anfon e-bost i upskilling@bridgend.ac.uk i gael gwybod mwy am sut gallai eich busnes elwa.

 

undefined