Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Galw ar fusnesau i gyflogi mwy o bobl anabl yn y gweithle trwy gynlluniau newydd

22/01/16 00:00:00

undefined

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyflwyno dau gynllun partneriaeth newydd a fydd yn gweithio ochr yn ochr â chyflogwyr lleol i gynyddu nifer pobl anabl yn y gweithle.

Nod y Llywodraeth yw cynyddu nifer y bobl anabl yn y gweithle er mwyn datblygu eu gyrfaoedd, gan gefnogi twf busnesau lleol yr un pryd. Y nod yw dangos i fusnesau y manteision a geir o ddefnyddio doniau pobl anabl.

Ar hyn o bryd, mae Leonard Cheshire Disability Cymru yn gweithio ochr yn ochr â’r Llywodraeth i gyflawni’r nod o gynnwys mwy o weithwyr ag anableddau yn y gweithle. Mae dau gynllun ar waith i godi ymwybyddiaeth o hyn, sef Change100 a Disability Confident.

Cynllun a redir gan Leonard Cheshire Disability, ynghyd â Vanilla Ventures, yw Change100. Mae’r rhaglen hon yn gweithio ochr yn ochr â phrifysgolion i drefnu lleoliadau gwaith â thâl dros gyfnod yr haf i israddedigion a graddedigion newydd ag anableddau. Mae’r cynllun ar ei ail flwyddyn ar hyn o bryd, ac eisoes llwyddwyd i weld cyfranogwyr yn cwblhau cynlluniau dan hyfforddiant i raddedigion gyda’u cyflogwyr lleoliad gwaith.

Mae’r ail gynllun, Disability Confident, yn gweithio gyda chyflogwyr i’w helpu i ddenu, recriwtio, cadw a datblygu doniau pobl anabl yn y gweithle. Mae’n ymwneud â chreu cysylltiadau lleol rhwng cyflogwyr, darparwyr a phobl anabl, gan gynnig cefnogaeth gyson wedi’i theilwra i bobl ag anableddau.

Am ragor o wybodaeth am Change100, ewch i www.leonardcheshire.org/change100, neu am ragor o wybodaeth am Disability Confident, ewch i www.gov.uk/disability-confidentneu e-bostiwch dwp.disabilityconfident@dwp.gsi.gov.uk