English

Galw ar holl gwmnïau peirianneg Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

05/06/18 00:00:00

Mae cwmnïau peirianneg Bwrdeistref SirolPen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y ‘Diwrnod Rhyngwladol i Ferched mewn Peirianneg’ ar 23 Mehefin.

Nod y diwrnod ymwybyddiaeth ryngwladol yw codi proffil merched mewn peirianneg, dathlu cyflawniadau eithriadol a chanolbwyntio ar y cyfleoedd gyrfaol amrywiol sydd ar gael.

Y thema ar gyfer 2018 yw #CodiSafonau ac os yw eich busnes chi eisiau cymryd rhan, ewch i wefan y Diwrnod Rhyngwladol i Ferched mewn Peirianneg am wybodaeth ac adnoddau.