English

Gwahodd busnesau i rannu eu barn am y diwydiant twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

10/10/18 00:00:00

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau i gwblhau arolwg byr i adolygu’r cyfleoedd ar gyfer cynrychiolaeth y diwydiant twristiaeth a chyfathrebu yn y fwrdeistref sirol.            

Ar ôl trafodaethau cychwynnol gyda rhanddeiliaid allweddol, mae’r cyngor yn teimlo bod sawl opsiwn model ar gael ar gyfer y dyfodol ac mae’n gobeithio cael penderfyniad sy’n sicrhau consensws ynghylch yr opsiwn mwyaf addas. Felly, mae’n eithriadol bwysig bod busnesau yn y fwrdeistref sirol yn cyfrannu at sut gellir cyflawni hyn.                              

Llenwch yr arolwg yma.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw dydd Gwener 19 Hydref 2018. 

undefined